กกต.ประกาศรับรองผลเผดิมชัย สะสมทรัพย์เป็น ส.ส. นครปฐม

กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครปฐม เขต 5 ให้เผดิมชัย สามารถรับหนังสือรับรอง ส.ส. เพื่อรายงานตัวต่อสภาฯ ได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการพิจารณาผลการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 นครปฐม แทนตำแหน่งว่างและได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์จากพรรคชาติไทยพัฒนา

เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.เขต 5 นครปฐม โดย นายเผดิมชัย สามารถมารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. (ส.ส. 6/4) ที่สำนักงาน กกต.ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคมเป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30น. เพื่อนำไปแสดงตนต่อสภาผู้แทน การพิจารณาผลการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 นครปฐม