ความทะเยอทะยานทางการเมืองของตัวเลข

Nuttaa กล่าวว่าข้อ จำกัด ดังกล่าวเกี่ยวกับเสรีภาพไม่ได้ให้ความสนใจต่อสาธารณชนอีกต่อไป แต่มีเพียงความทะเยอทะยานทางการเมืองของตัวเลขของแต่ละประเทศเท่านั้น จนถึงขณะนี้เธอชี้ว่าพวกเขาเป็นเพียงคนเดียวที่มีอำนาจในการสื่อสารและรณรงค์ให้กำลังใจ คำสั่งในวันศุกร์ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการปฏิรูปทางการเมืองที่รัฐบาลให้คำมั่นว่าจะดำเนินการ

รัฐบาลชุดแรกจำเป็นต้องมีการลงคะแนนเสียงอย่างกว้างขวางในหมู่สมาชิกทั้งหมดเพื่อให้มีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรมในการเลือกผู้สมัครส. ตอนนี้มันเป็นระบบที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการสมาชิก 11 คนและผู้บริหารพรรคสามารถเลือกผู้สมัครได้อย่างน้อยก็สำหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึง สำหรับการมีส่วนร่วมมากขึ้นโดยสมาชิกพรรคจัดอันดับและที่ถูกลืมไปในการสนับสนุนการประชุมภายในและการอภิปราย แต่แผงคัดเลือกอยู่ภายใต้ไม่มีภาระผูกพันที่เป็นรูปธรรมที่จะต้องคำนึงถึงความคิดเห็นที่ได้ยิน