Month: December 2018

ปริมาณงานและประสิทธิภาพการทำงาน

ด้วยความเร็วที่แย่มากความต้องการในการทำงานในสังคมปัจจุบันดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่า ป้อนคำสั่งแบบมัลติทาสกิ้งเพื่อจัดการกับการยืนกรานว่างานจะแล้วเสร็จเกือบจะในทันที การศึกษาก่อนหน้าเกี่ยวกับปริมาณงานและประสิทธิภาพการทำงานรวมถึงลักษณะทางกายภาพเช่นจำนวนคนที่เดินหรือดำเนินการ แต่ไม่คำนึงถึงความรู้สึกของบุคคล

Continue reading “ปริมาณงานและประสิทธิภาพการทำงาน”